ΖΩΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

pic.jpg
Εθ. Δωδεκανησίων 29
Ιαλυσός - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 25849
e-mail: manager@nlemonis.gr
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις